הצהרה למתנדבים

תצהיר מתנדב בעמותת שומרי הארץ

בחרתי להתנדב לעמותת שומרי הארץ, ע.ר 580748499 באופן וולונטרי וברצון חופשי.
2.
קראתי את מטרת העמותה ואני מצהיר שאפעל בהתאם למטרות הללו.
3. אני מצהיר שמצבי הבריאותי מאפשר לי לפעול על מנת לסייע ולהגשים את מטרות העמותה ואיני סובל מבעיה רפואית/ נפשית כזו או אחרת שבעטיה קיים חשש או סיכון לבריאותי או לאחר.
4. אני מצהיר שאיני נושא על גבי עבר פלילי ולא מתנהל כנגדי הליך פלילי.
5. אני מתחייב לפעול במסגרת התנדבותי בעמותת שומרי הארץ, במסגרת החוק ומצהיר כי אני מתחייב להקפיד בעניין זה קלה כבחמורה. ומצהיר שכל פעולותיי ומעשיי במסגרת העמותה, יהיו באחריותי הבלעדית.
6. אני מתחייב לשמור באופן מלא ומוקפד על דיני התעבורה ועל חוקי התנועה, ולהשמע לכל הוראות חוק וביטחון, ככל ומדובר בפעילות שלי במסגרת העמותה.
7. אני מתחייב להקפיד על החוק/תקנות/נהלים ובאופן מוקפד בזמן הפעילות שלי/במסגרת העמותה ומתחייב שלא אחרוג מהנהלים וההנחיות של העמותה.
8. אני מצהיר כי בכל מקרה לא אגיש תביעה נזיקית או אחרת כנגד העמותה.
9. אני מתחייב לשמור על סודיות בנוגע לאינפורמציה שאיחשף בפניה ו/או שתגיע לידיעתי במסגרת ההתנדבות בעמותה ואהיה חשוף לתביעה נזיקית או אחרת במידה ואעביר לאחר מהאינפורמציה שכאמור איחשף בפניה או שתגיע לידיעתי במסגרת התנדבותי בעמותה.
11. במידה ותפקידי בעמותה יהיה לגייס, לנהל ולהפעיל מתנדבים אחרים – אדאג שהמתנדבים תחתיי יחתמו ו/או יפעלו על פי תצהיר המתנדב.

דילוג לתוכן